Geschiedenis

Van de Waalse Kerk in Nederland

Opkomst van het protestantisme

Een roerig verleden

De 16e, 17e en 18e eeuw zijn een tijd van overgang, politieke en religieuze verschuivingen, oorlogen en crisis.

De leer van Maarten LutherDuits protestantse theoloog en reformator en Johannes CalvijnFrans-Zwitserse protestantse theoloog en reformator brachten in de 16e eeuw een godsdiensthervorming op gang. Steeds meer mensen, waaronder invloedrijke edelen en ambachtslieden, keerden zich tegen de katholieke gebruiken en macht van de staat en kerk. Omdat kerk en staat onlosmakelijk met elkaar waren verbonden, betekende dat ook een afkeer tegen de bestaande orde en macht.

Kerk van vluchtelingen

Tot aan het begin van de 19e eeuw zijn meer dan een miljoen Franstalige protestanten uit Frankrijk (de Hugenoten) en de zuidelijke NederlandenDelen van Noord-Frankrijk, Belgi√ę en Nederland (de Walen) naar het overwegend protestantse Nederland gevlucht, dat zichzelf na een bloedige strijd tijdens de Tachtigjarige Oorlog wist te bevrijden van de Spanjaarden.

De Franstalige protestanten zochten elkaar op en vormden een nieuwe Franstalige kerk die als Waalse Kerk werd opgenomen in het Nederlands hervormde stelsel. In Den Haag werd toestemming gegeven om de Hofkapel op het Binnenhof te gebruiken waar, door de komst van Louise de ColignyWeduwe van Willem van Oranje, veel prominente inwoners van Den Haag en het hof de erediensten bijwoonden.

Godsdienstvrijheid

Op het hoogtepunt waren er 43 Waalse Kerken in Nederland. De hugenoten brachten hun rijkdommen, kennis en vaardigheden met zich mee en niet te vergeten, de Franse taal.

Na de Franse revolutie scheidde Napoleon staat en kerk en kregen protestanten godsdienstvrijheid. Het aantal leden van de Waalse Kerk nam vanaf dat moment langzaam af. Velen keerden terug naar Frankrijk of waren inmiddels ingeburgerd en onderdeel geworden van de Nederlandse samenleving. Vandaag de dag zijn er nog 12 actieve Waalse Kerken in Nederland over en wordt er nog altijd Frans gesproken.